Ett inlägg om markskötsel

Om du vill förstå markskötsel och de utmaningar som är förknippade med markarbeten är det här blogginlägget definitivt något för dig! Vi kommer att utforska olika mönster i hur man till exempel tar hand om en trädgård eller en park, vad för maskiner och redskap som kan vara bra att ha till markarbeten. Gräs, det är någonting som finns överallt så en bra gräsklippare eller åkgräsklippare är A och O. Vi kommer också att titta på olika typer av jord och hur man kan manipulera den, samt hur man kan hantera problem som ogräs och skadedjur. När det gäller träd kommer vi att diskutera beskärning och trimning och andra metoder som kan bidra till att upprätthålla ett hälsosamt trädbestånd. Slutligen kommer vi att beröra vattenhantering, dräneringssystem och bevattning. Det är väldigt många punkter och därför kommer inte allt att avhandlas i detta inlägg, utan jag delar upp det i 2-3 inlägg.

Jag bor i Stockholm och varje år åker jag till den kungliga trädgården för att ta hand om den. Jag har lärt mig några saker på vägen och har bestämt mig för att dela med mig av det till dig. I det här inlägget kommer jag att fokusera på markskötsel i allmänhet.

Det första steget är att bedöma det område du sköter och se vilka växter som växer där naturligt. Det kan handla om allt från träd, buskar och blommor till gräs, ogräs och andra växter. Om du vet vilka växter du har kan du lättare avgöra vilken typ av markskötsel som är bäst för ditt område. Därefter är det viktigt att investera i rätt verktyg – dessa kan vara allt från en gräsklippare eller en åkgräsklippare till mer specialiserade såsom motorsågar, häcksaxar eller till och med bara handverktyg som sekatörer.

När du har de rätta verktygen underlättar det verkligen jobbet!